Mgr. Kateřina Kloučková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kloučková, Ph.D.
Vždy jsem chtěla pracovat s dětmi a po magisterském studiu fyzioterapie na FTVS UK jsem se na ambulanci věnovala jak rehabilitaci dospělých, tak i dětí. V roce 2003 jsem abslolvovala kurz Vojtovy metody, který mi dal solidní základ pro práci s miminky. Od roku 2005 jsem začala pracovat samostatně jako fyzioterapeut a spolupracovala jsem s porodní asistentkou a vedoucí Unie porodních asistentek Dagmar Suchou. Věnovala jsem se i kojeneckému plavání. V tuto dobu se ke mě dostalo spoustu informací ohledně přirozeného porodu a začala jsem se zajímat o péči o miminka po porodu a správné zacházení s nimi. Začala jsem se podílet na předporodních kurzech přednáškami, které se týkali psychomotorického vývoje dítěte a manipulace s dětmi. V poslední době jsem absolvovala více kurzů zaměřených speciálně na děti: Neuro-vývojovou stimulaci u Marii Volemanové, HANDLE u Paula Babtie nebo Terapii Kiss syndromu u Moniky Bauer a podiatrické kurzy. V současnosti Vám ve své ambulanci ve Vršovicích mohu nabídnout konzultaci ohledně psychomotorického vývoje dítěte (doporučení lékaře není potřeba), instruktáž šetrné manipulace s dětmi zejména v prvním roce věku a fyzioterapii kojenců a starších dětí. V terapii dětí kombinuji růžné metody podle potřeb dítěte, jak Vojtovu metodu, tak manuální techniky v případě kiss syndromu nebo Neuro-vývojovou terapii a prvky z HANDLE a senzorické integrace.