Primární reflexy – neuro vývojová terapie

Se vstupem do školy musí dítě zvládnout mnoho velmi specifických dovedností, aby ve škole dobře prospívalo. Čtení, psaní a počítání vyžaduje schopnost sedět v klidu a soustředit se, oční pohyby musí být dobře vyvinuté, aby dítě bylo schopno sledovat text, ruka musí být uvolněná, aby mělo kvalitní úchop, mozkové hemisféry potřebují dobře spolupracovat. Toto vše stojí na již dříve zvládnutých motorických dovednostech dítěte, integrovaných primárních reflexech nebo správných smyslových informacích z těla.

Neuro-vývojová terapie (stimulace) je postavenna na jednoduchých cvicích, které pomáhají dítěti správně vnímat a kontrolovat své tělo a tlumí primární reflexy, které už nám nejsou v tomto věku k užitku.

Terapie je vhodná od čtyř let věku, optimální věk je období kolem nástupu do školy. Terapii můžeme využívat i později, pokud má dítě například poruchy učení nebo pozornosti. Při podrobném vyšetření jsme schopni zjistit u dětí odchylky v jemných senzorických a motorických funkcích a sestavit mu individuální cvičení, které během roku obměňujeme podle pokroku dítěte a podle funkcí, které chceme aktuálně ovlivnit.